Få bygget
din helt egen brønd

Hos Care For Others arbejder vi med lokale samarbejdspartnere om at bygge brønde. Vi arbejder altid på at nå ud til lokale samfund, der desperat har brug for rent drikkevand, for på den måde at tildele hjælpen med udgangspunkt i, hvor behovet størst.

Vores Arbejdsilgang

Vi arbejder tæt sammen med lokale NGO’er, der sammen med den lokale befolkning definerer, hvor behovet for brønden er størst. Det vil være den lokale NGO, som sørger for implementeringen og servicering af brønden. Medlemmer af Care For Others eller uvildige samarbejdspartnere laver hvert år moniteringsrejser for at overse implementeret projekter.

Planlægning

Vores lokale samarbejdspartner finder lokationen, hvor brønden skal bygges. Det sker pba. mange forskellige faktorer, som bl.a. hydrologiske undersøgelser og konsultation med det lokale samfund.

Implementering

Vores lokale samarbejdspartner vil stå ansvarlig for implementering af brønden. Det sker ved at hyre lokale virksomheder, der borer og etablere brønden. Ved større brønde kan projektet bliv sat i udbud.

Afslutningsvis

Du vil som doner modtage en billeder og video af den endelige brønd. Medlemmer af Care For Others og uvildige tredjeparts samarbejdspartnere udfører også monitoreringsrejser for at føre opsyn.

Byg en brønd i Chad til 15.000,-

Du kan få bygget en brønd enten på vegne af dig selv, eller på vegne af en afgået familiemedlem eller ven. Brønden vil være i form af en vandpumpe og vil blive placeret strategisk, så den kommer flest mennesker til gavn. Der vil ligeledes blive taget højde for hvor behovet er størst. Er du interesseret, så send os en mail, eller kontakt os over Facebook: 

Fokus på samarbejde

Vi samarbejder med lokale NGO’er, der kender det lokale landskab, skik og kultur. Vi vælger vores samarbejdspartnere med udgangspunkt i nogle strikte krav, som gennemsigtighed, erfaring og troværdighed.