Lær os bedre at kende

Vi er en NGO med base i Danmark, der arbejder for at forbedre levevilkårene i verden.

Historien bag Care For Others

Det var 2013 og befolkningen i Syrien var under massiv angreb. Vi var alle vidner til de store flygtningestrømme, med særligt kvinder og børn, der befandt sig under inhumane kår. De havde mistet hus og hjem og kaldte desperat efter verdenssamfundet for hjælp. I Danmark sad en gruppe unge mennesker, med vidt forskellige faglige og sociale baggrunde, der ønskede at gøre en forskel. Care For Others blev stiftet i april 2013.

Finansiering af operationer i Gaza
Etablering af sundhedsklinik i Yemen
Uddeling af madrationer under corona i Gaza
Konstruktion af huse i Syrien til internt fordrevne flygtninge
Tilberede og uddele iftaar-måltider i Yemen
Uddeling af vintertøj til børn i Yemen
Etablering af vandværk i Uganda
Bygge brønde i Afghanistan
Etablering af skole i Tyrkiet for faderløse syriske børn
Uddeling af Eid-godter til børn i Yemen
Previous
Next

Eftersom vores arbejde i Syrien blev veletableret og vi formåede at indsamle store donationer og implementere omfattende projekter, satte vi fokus på at yde nødhjælp i de omkringliggende lande, da vi hurtigt blev opmærksomme på at efterspørgslen på nødhjælp var stor. Vi har sidenhen udført projekter i ca. 15 lande, hvor nogle har været mindre projekter, mens andre har været større og omfattende.

Vi arbejder på at være til stede der, hvor behovet er størst, samt etablere projekter, der kan være behjælpelige hos så mange mennesker som muligt. Vi har særlig fokus på at implementere bæredygtige projekter, med fokus på at forsyne hjælp-til-selvhjælp.

Hvert år rejser medlemmer af Care For Others ud til udsatte områder rundt omkring i verden, for at føre opsyn med projekter og etablere bedre forhold med vores lokale samarbejdspartnere.

Care For Others var selvdrevet siden sin etablering i 2013 og frem til april 2022. Dvs. alle udgifter blev dækket af vores egen bestyrelse. 

Værdigrundlag

Care For Others opererer som nødhjælpsorganisation på grundlag af nogle værdier, der er til stede for at udpege Care For Others’ samlede indsats i de respektive lande vi arbejder i.

Medmenneskelighed

Care For Others har til formål at beskytte og hjælpe mennesker, der befinder sig under
inhumane kår, ved at yde hjælp i form af nødhjælps- og udviklingsprojekter samt
bevidstheds- og informationsskabende arbejde. Care For Others ønsker gennem sin hjælp at
fremme fred, venskab og forståelse på tværs af nationaliteter og folkeslag.

Upartiskhed

Care For Others har et uvilkårligt udgangspunkt i dens arbejde med fattige og trængende
mennesker, hvorfor der ydes hjælp til alle uden hensyn til nationalitet, race, køn, religion og
social klasse. Care For Others’ hjælp omfatter således alle mennesker og tildeles efter, hvor
behovet er størst.

Neutralitet

Care For Others må i dens humanitære arbejde ikke tage del i uoverensstemmelser af
hverken politisk, religiøs eller racemæssig art. Care For Others skal så vidt muligt operere
neutralt af stridigheder, såfremt den ene part ikke har forvoldt brud på FN’s
Menneskerettighedserklæring. Ved sådan et tilfælde kan Care For Others gøre opmærksom
på ulovligheder gennem oplysende- og informationsskabende arbejde.

Uafhængighed

Care For Others er en NGO og må derfor under alle omstændigheder opretholde sit selvstyre.
Care For Others indgår gerne i samarbejde med andre NGO’er, såfremt samarbejdet ikke går
på kompromis med Care For Others’ principper, eller bryder med gælden lovgivning eller god
indsamlingsskik (jf. definition af Indsamlingsnævnet).

Ansvarlighed

Care For Others besidder et stort ansvar over de økonomiske midler den modtager fra
bidragsydere. For at sikre de økonomiske midler anvendes efter anførte indsamlingsformål,
skal Care For Others implementere alle nødvendige foranstaltninger. Care For Others
medlemmer skaber tillid gennem deres handlinger og ved at være gode eksempler med høj
integritet.

Vision

Care For Others har en vision om at arbejde for en bedre verden, der er fri for fattigdom samt at hjælpe mennesker til et bedre liv.

Mission

Care For Others arbejder på at redde liv gennem bæredygtige og effektive nødhjælpsprojekter, hvor muligheden for at skabe selvhjælp er en essentiel del af arbejdet.

Mød Holdet

Vores samarbejdspartnere