Bemærk: Alle vores brønd projekter er desværre sat i bero i øjeblikket, hvorfor du desværre ikke kan få bygget din egen brønd. Vi arbejder på sagen og vil melde ud via vores hjemmeside og sociale medier, når det bliver muligt igen.

Brønde

Få bygget din helt egen brønd

Hos Care For Others arbejder vi med lokale samarbejdspartnere om at bygge brønde. Vi arbejder altid på at nå ud til lokale samfund, der desperat har brug for rent drikkevand, for på den måde at tildele hjælpen med udgangspunkt i, hvor behovet størst.

Vores Arbejdstilgang

Vi arbejder tæt sammen med lokale NGO’er, der sammen med den lokale befolkning definerer, hvor behovet for brønden er størst. Det vil være den lokale NGO, som sørger for implementeringen og servicering af brønden. Medlemmer af Care For Others eller uvildige samarbejdspartnere laver hvert år moniteringsrejser for at overse implementeret projekter.

Fokus På
Samarbejde

Vi samarbejder med lokale NGO’er, der kender det lokale landskab, skik og kultur. Vi vælger vores samarbejdspartnere med udgangspunkt i nogle strikte krav, som gennemsigtighed, erfaring og troværdighed.

Byg en brønd i Chad
til 15.000,-

Du kan få bygget en brønd enten på vegne af dig selv, eller på vegne af en afgået familiemedlem eller ven. Brønden vil være i form af en vandpumpe og vil blive placeret strategisk, så den kommer flest mennesker til gavn. Der vil ligeledes blive taget højde for hvor behovet er størst. Er du interesseret, så send os en mail, eller kontakt os over Facebook:

info@careforothers.dk