Kontakt os via mail

info@careforothers.dk

eller

Vores vision, mission
& værdigrundlag

Care for Others’ arbejde tager afsæt i en vision, mission og et værdigrundlag, der indeholder fem værdier. Disse guider Care for Others’ medlemmer i deres daglige arbejde som en international nødhjælpsorganisation i alle anliggender. Care for Others’ vision er den fremtid, som organisationen ønsker at realisere og arbejde mod, mens missionen beskriver Care for Others’ kernefunktion. Værdigrundlaget er de værdier som organisation står på ryggen af.

Vision

Care for Others har en vision om at arbejde for en bedre verden, der er fri for fattigdom samt at hjælpe mennesker til et bedre liv.

Mission

Care for Others arbejder på at redde liv gennem bæredygtige og effektive nødhjælpsprojekter, hvor muligheden for at skabe selvhjælp er en essentiel del af arbejdet.

Værdigrundlag

Care for Others opererer som nødhjælpsorganisation på grundlag af nogle værdier, der er til stede for at udpege Care for Others’ samlede indsats i de respektive lande organisationen yder humanitær hjælp i. Værdierne blev grundlagt i 2013 ved Care for Others’ etablering og er sidenhen blevet udmøntet i form af fem principper. De fem principper vejleder Care for Others´ daglige arbejde og er fundamentet for dens indsats.

- Medmenneskelighed
Care for Others har til formål at beskytte og hjælpe mennesker, der befinder sig under inhumane kår, ved at yde hjælp i form af nødhjælps- og udviklingsprojekter samt bevidstheds- og informationsskabende arbejde. Care for Others ønsker gennem sin hjælp at fremme fred, venskab og forståelse på tværs af nationaliteter og folkeslag.

- Upartiskhed
Care for Others har et uvilkårligt udgangspunkt i dens arbejde med fattige og trængende mennesker, hvorfor der ydes hjælp til alle uden hensyn til nationalitet, race, køn, religion og social klasse. Care for Others’ hjælp omfatter således alle mennesker og tildeles efter, hvor behovet er størst.

- Neutralitet
Care for Others må i dens humanitære arbejde ikke tage del i uoverensstemmelser af hverken politisk, religiøs eller racemæssig art. Care for Others skal så vidt muligt operere neutralt af stridigheder, såfremt den ene part ikke har forvoldt brud på FN’s Menneskerettighedserklæring. Ved sådan et tilfælde kan Care for Others gøre opmærksom på ulovligheder gennem oplysende- og informationsskabende arbejde.

- Uafhængighed
Care for Others er en NGO og må derfor under alle omstændigheder opretholde sit selvstyre. Care for Others indgår gerne i samarbejde med andre NGO’er, såfremt samarbejdet ikke går på kompromis med Care for Others’ principper, eller bryder med gælden lovgivning eller god indsamlingsskik (jf. definition af Indsamlingsnævnet).

- Ansvarlighed
Care for Others besidder et stort ansvar over de økonomiske midler den modtager fra bidragsydere. For at sikre de økonomiske midler anvendes efter anførte indsamlingsformål, skal Care for Others implementere alle nødvendige foranstaltninger. Care for Others medlemmer skaber tillid gennem deres handlinger og ved at være gode eksempler med høj integritet.

DONER

Betalingsmetode

Bankoplysninger

Konto nr:
2104

Reg nr:
074 814 83 88

60350