Vores arbejdstilgang

Vi arbejder altid på at nå ud til mennesker, der befinder sig i desperat nød og derfor har brug for akut- eller langvarig hjælp. Det hele sker dog med udgangspunkt i udarbejdet politikker og en rigid og systematisk tilgang, så vi undgår underslæb og økonomisk svig. 

Fokus på samarbejde

Valg af samarbejdspartner

Samarbejde og fællesskab er essentielle elementer, når det kommer til at udøve nødhjælp – særligt, når det henvender sig til nødhjælp på tværs af grænser. Hos Care For Others har vi altid fokus på at dygtiggøre og effektivisere vores arbejde, således hjælpen når ud til flere mennesker og har den største effekt. Dette sker kun gennem samarbejde med lokale samarbejdspartnere, der kender det lokale landskab, skik og kultur. Vi vælger vores samarbejdspartnere med udgangspunkt i nogle strikte krav, som gennemsigtighed, erfaring og troværdighed.

Valg af samarbejdspartner

For at kunne sikre et godt arbejde, vil vi til tider besøge vores samarbejdspartnere for at knytte et bedre bånd mellem os, og således personliggøre vores forhold til at handle om lidt mere end blot fælles projekter. 

Planlægge projekt

Behovsanalyse fra de lokale

Vi arbejder altid på at implementere projekter, der er efterspurgt af lokalbefolkningen i området. Det sker gennem behovsanalyser i form af konsultationer, hvor de lokale bliver adspurgt om deres ønsker. Disse ønsker opvejes så imod budget og ressourcer, hvor vi sammen med vores lokale samarbejdspartner kommer frem til en endelig løsning.

Beregne implementeringsomkostninger

Projektomkostninger kan selvsagt variere meget, men vi arbejder altid på at vores regnskaber er så transparente så muligt. Vi stiller derfor store krav til vores samarbejdspartnere om at præsentere kvitteringer og projektregnskaber forbundet med projektet, både før og efter implementeringen.  

Finde den bedste pris

Vi har ved lejligheder implementeret projekter, der har være større end hvad vores lokale samarbejdspartner har kunnet kapere. Ved sådanne situationer, har vi sat projektet i udbud blandt ingeniørfirmaer og valgt den bedste blandt dem, med fokus på pris og kvalitet.  

Projektrapportering

Vi har en standard projektrapporteringsproces (fremdriftsrapport), der er til for at
skabe overblik over igangværende og implementeret projekter, men også for at vi og vores samarbejdspartnere afrapportere efter en ensartet metode.
Rapporteringsprocessen er kontinuerlig og udarbejdes med faste intervaller under
projektafviklingen. Vi holder os desuden opdateret om projekter gennem afholdte
møder med samarbejdspartnere, hvor der drøftes status, leveranceoverholdelse, milepæle mv.

Afslutningsvis

Projektafslutning

Ved afsluttede projekter vil vi modtage video og billeder af projektet, samt en projektrapport, der beskriver behovet projektet opfylder, herunder antal mennesker, der får gavn af projektet, lokation m.m. 

Moniteringsrejser

Medlemmer af Care For Others eller uvildige tredjeparts samarbejdspartnere rejser ned til projektdestinationer for at følge op på implementeret projekter.