Økonomi

Vores økonomi

Vi ved, hvor vigtigt det er for dig at vide, hvad din donation går til og hvordan den forvaltes. Derfor arbejder vi altid på at være så transparente så muligt, så du kan være sikker på, at dine penge anvendes efter projektanførslen.

Det kræver penge
at indsamle penge

Siden vores etablering i 2013 og frem til april 2022 var Care For Others en selvdrevet humanitær organisation, hvor alle udgifter blev dækket af vores egen bestyrelse. Udgifterne var alt fra monitoreringsrejser til projektdestinationer, udgifter til statsautoriseret revisor, bogholder og en masse andet.

Efter nøje overvejelser og en masse møder, blev vi enstemmigt enige om at udvide vores arbejde, så vi kunne kapere flere projekter, nå ud til flere lande og således redde flere liv. For at dette kunne kunne realiseres, havde vi behov for økonomisk støtte, der kunne hjælpe os med at dække de store udgifter, der fulgte med. 

Administrationsgebyr

Det var med mange møder og en masse overvejelser, der gjorde, at vi endte med at implementere et administrationsgebyr på 5% på indkomne donationer. For at vi kunne lykkes med at skalere vores arbejde og lave flere omfattende projekter, havde vi brug for økonomisk støtte, der kunne hjælpe os skridtet videre.

Administrationsgebyret kan – og vil – sandsynligvis blive sænket i fremtiden, når vi modtager flere medlemmer og fondsstøtte.

Selvom mange organisationer har forskellige puljer for deres driftsomkostninger så som administration, personale og fundraising, så har vi i Care For Others valgt at inddrage dem alle under ét administrationsgebyr. Vi har valgt dette, da vi gerne ser, at vi kan sende så mange penge ned til dem, der virkelig har brug for det. Dette giver selvsagt nogle udfordringer, men hvor der er en løsning, er der en vej.

Bliv Medlem

Hjælp med at sænke administrationsgebyret

Vi vil hjertens gerne tilbage til vores 100% donationspolitik, hvor alle indkomne donationer går ubeskåret til projektet. Du kan være med til at virkeliggøre dette ved at blive medlem af Care For Others for bare 30 kr. om måneden. Ved at modtage nok medlemmer, kan vi sænke administrationsgebyret og således nå ud til flere mennesker og redde flere liv.

Økonomisk sikkerhed

Care for Others har sammensat nogle bestemmelser vedrørende de økonomiske forhold, der knytter sig til Care for Others’ samarbejdspartnere. Bestemmelserne skal overholdes og efterleves af Care for Others’ samarbejdspartnere ved en hver lejlighed, med undtagelse af hvis andet er angivet.