Sådan arbejder vi med FN's 17 Verdensmål

FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling er kompasset, der dirigerer vores projekter og initiativer i Care For Others.

I vores arbejde adresserer vi flere af verdensmålene, hvilket sker ved at implementere humanitære nødhjælps- og udviklingsprojekter i samarbejde med lokale partnerorganisationer. Særligt nøgleordet for verdensmålene (Leave no one behind) er styrende for vores arbejde, da vores indsatser er rettet mod de absolut svage og marginaliserede befolkningsgrupper.

Vores projekter kan typisk overlappe flere verdensmål, men vi har hovedsageligt fokus på:

Verdensmål 1: Afskaf fattigdom

Vores engagement i at bekæmpe fattigdom afspejler FN's Verdensmål 1, der sigter mod at udrydde ekstrem fattigdom og social ulighed. Ved at fokusere på lokalsamfund, der lider under økonomisk marginalisering, så gennemfører vi projekter, der fremmer økonomisk inklusion og skaber bæredygtige arbejdspladser. Dette gøres ved at styrke lokale erhvervsmuligheder og øge indkomstniveauerne, hvilket igen giver samfundene en mere solid økonomisk basis.

Verdensmål 2: Stop sult

Vi arbejder med at sikre tilstrækkelig og nærende kost til diverse lokalsamfund ude i verden, hvilket er i overensstemmelse med FN’s Verdensmål 2, der sigter mod at udrydde sult og skabe fødevaresikkerhed. Gennem initiativer, der sikrer adgang til rent drikkevand og fremmer landbrugspraksisser, der øger afgrødeproduktionen, adresserer vi de underliggende årsager til sult. Ved at støtte lokalsamfundenes evne til at producere og forvalte deres egne fødevarer, er vi med til at sikre en mere bæredygtig fødevareforsyning.

Verdensmål 4: Kvalitetsuddannelse

Vores støtte til opbygning, drift og vedligeholdelse af skoler samt støtte til uddannelse er sammenfaldende med FN’s Verdensmål 4, der fokuserer på at sikre inkluderende og kvalitetsuddannelse for alle. Vores bidrag til uddannelsesinstitutioner giver lokalsamfundene mulighed for at forbedre adgangen til viden. Dette hjælper med at øge befolkningens evne til at træffe informerede beslutninger og forbedrer samfundenes overordnede velbefindende.

Verdensmål 6: Rent vand og sanitet

Vores indsats for at forsyne lokalsamfund med rent drikkevand relaterer sig til FN’s Verdensmål 6, der fokuserer på at sikre adgang til rent vand og passende sanitære forhold for alle. Ved at implementere projekter, der renser og distribuerer drikkevand, reducerer vi sundhedsrisici og forbedrer generelt livskvaliteten i disse samfund. Vores arbejde understreger betydningen af at håndtere vandressourcer bæredygtigt og retfærdigt.

Vil du gøre en forskel? Bliv medlem af Care For Others