Zakat

Hvad er zakat?

Zakat al-maal og zakat al-fitr er obligatoriske almisser pålagt en hver voksen muslim, der har et vis økonomisk råderum. Almisserne er forskellige og du kan nedenfor læser om den enkelte.

Zakat ul-maal

Med udgangspunkt i ordets egentlig betydning, så betyder zakat ”at rense, at øge”. Zakat er den tredje søjle i Islam og er en obligatorisk almisse på 2,5 % pålagt alle muslimer, der har en formue ved eller over en tærskelværdi. Denne tærskel kaldes nisaab.

Nisaab er af Profeten Mohammed ﷺ blevet betegnet som 20 mithqaalan, et mål, der svarer til 85 gram rent guld (1 mithqaal = 4,25 gram). Nisaab for sølv er 200 dirham, hvilket svarer til 595 gram rent sølv (1 dirham = 2.975 gram). Har man derfor opsparet kapital, der svarer til enten 85 gram guld eller 595 gram sølv, skal der betales 2,5 % af den samlede opsparing i zakat. Opsparingen skal være hos personen i 12 sammenhængende måneder ifølge lunar-kalenderen før zakat bliver obligatorisk.

Dette skal ikke forveksles med zakat al-fitr, som ligeledes er en obligatorisk almisse, som vi kommer til at uddybe nedenstående.

Beregn din zakat online

Vi har i Care For Others udviklet vores helt egen zakat-beregner, lavet med det formål at hjælpe det muslimske samfund i Danmark. Beregneren er specielt designet til at gøre din zakat udregning nem og enkel, så du med få kliks kan få lige præcis det, du skal betale i zakat.

Vi indhenter dagligt guldpriserne fra det internationale marked, og har ligeledes inkorporeret de forskellige holdninger, der findes blandt de forskellige islamiske retsskoler.

Zakat-beregneren er blevet nøje testet og gennemgået i samråd  med islamisk kyndige, hvorfor dens nøjagtighed er bekræftet i Islamisk øjemed.

En obligatorisk
almisse

2,5 % af samlede
formue

Er den tredje
søjle i Islam

Zakat al-Fitr

Zakat al-fitr er en obligatorisk almisse, der skal betales i Ramadan måned inden Eid al-fitr-bønnen. Enhver voksen muslim skal betale zakat al-fitr (fitrana) og husstandens overhoved kan også betale zakat al-fitr for dens pårørende, såsom børn og afhængige slægtninge.

Hos Care For Others er deadline for zakat al-fitr typisk to dage inden Eid al-fitr, da pengene skal nå frem til de fattige. Beløbet for zakat al-fitr svarer til prisen for et måltid mad, som vi i Care For Others har vurderet til at være 60 kr. pr person.

Zakat hos Care For Others

Care For Others modtager årligt en masse zakat-donationer, særligt i Ramadanmåned. Zakat skal, som meget andet almisse, forvaltes i henhold til islamiske retningslinjer, dog er zakat i Koranen specifikt allokeret til 8 grupper af mennesker.

Almissen skal kun gå til de fattige og nødlidende, til dem, der arbejder dermed, til dem, hvis hjerte skal vindes, til slaverne og de forgældede, til Guds sag og til den vejfarende; dette som en forordning fra Gud. Gud er alvidende og vis.

Gud betegner de 8 grupper som følgende:

  1. De fattige (al-fuqarâ’), hvilket betyder dem med lavindkomst og har brug for hjælp.
  2. Den trængende (al-masâkîn), hvilket betyder en person, der er i vanskeligheder.
  3. De som administrere zakat.
  4. Dem, hvis hjerter skal forsones, hvilket betyder nye muslimer og venner af det muslimske samfund.
  5. De i trældom (slaver og fanger).
  6. De gældsplagede.
  7. De som stræber i Guds sag.
  8. Den vejfarende, altså dem, der er strandet eller rejser med få ressourcer.

Mens zakat ikke er den eneste form for velgørenhed i islam, så er den utrolig vigtig, da det er den tredje af fem søjler i Islam. Hos Care For Others forvalter vi din zakat i henhold til de islamiske skrifter, så kun de grupper, der kan have krav på zakat vil modtager den.