Fidyah & Kaffarah

Betal din Fidya og Kaffarah

Vi modtager hvert år beskeder fra personer, der af den ene eller anden årsag ikke kan faste og derfor skal kompensere for det, men er i tvivl om forskellen på fidyah og kaffarah. Denne artikel har til formål at belyse forskellen mellem dem samt hvem der skal betale dem.​

Hvad er fidyah?​

Når en person grundet sygdom, alderdom, rejse, graviditet eller af
anden uforsætlig årsag ikke kan faste, skal vedkommende faste
dagene på et senere tidspunkt, inden næste Ramadan indtræder.
Kan man ikke dette, skal man i stedet kompensere for det ved at
betale fidyah. Fidyah er at give en fattig person et måltid mad for
hver manglende fastedag.

Beløbet for fidyah tager udgangspunkt i landet man befinder sig i,
hvorfor vi hos Care For Others tager udgangspunkt i
gennemsnitsprisen for et måltid mad i Danmark, som vi vurderer til
at være 60 kr. Skal man derfor betale fidyah for en hel måned, vil
beløbet være 1800 kr.

Hvad er kaffarah?​

Bryder man sin faste forsætligt uden gyldig grund, skal man i stedet faste 60 dage i træk som kompensation. Kan man ikke det af fysiske årsager, skal man i stedet betale kaffarah, som består af at give 60 personer mad. Prisen for et måltid mad er det sammen som ved fidyah i.e. 60 kr. ​

Kaffarah ved brudt ed (Kafaarat Yameen)​

I tilfælde af, at man har brudt en ed, skal der der også betales kaffarah. Denne kaffarah er dog lidt anderledes end ved den tidligere.

Ved brud på ed skal man bespise 10 fattige mennesker med den samme gennemsnitlige slags mad, som man selv ville spise. Det kan i princippet være tilstrækkeligt at samle 10 fattige mennesker og tilbyde dem frokost eller middag.

Hvis en person ikke kan brødføde 10 fattige mennesker, skal denne i stedet beklæde 10 fattige mennesker. Er dette heller ikke muligt, skal man faste i 3 kontinuerlige dage.

Hos Care For Others faciliterer vi også kaffarah for brudt ed. Denne er ligesom den almindelige kaffarah sat til 60 kr. pr. person, og således samlet set 600 kr. for 10 personer.