Qurbani 2023

Vi er igen nået det tidspunkt på året, hvor vi i Care For Others samler ind til at uddele jeres qurban.

Hvad er Qurbani?

Qurban (også kendt som Udhiyah på arabisk) refererer til den handling, hvor muslimer ofrer et dyr under Eid ul-Adha som en symbolsk handling for at udvise lydighed over for Allah (swt) og vise omsorg for dem i nød. Qurban-traditionen går tilbage til profeten Ibrahim (as) tid, da Allah (swt) bad ham om at ofre sin søn, Ismail (as). I sidste øjeblik forhindrede Allah (swt) ham i at ofre sin søn og gav ham i stedet en vædder. Denne handling symboliserede profeten Ibrahim (as) lydighed og tillid til Allah. Muslimer følger profeten Ibrahim (as) fodspor ved at ofre et dyr som en del af Eid ul-Adha-festlighederne.

Traditionelt set ofrer muslimer et stort dyr som en ko, ged, får eller kamel som en del af Qurban-ritualet. Dette ofrede dyr skal være fysisk sundt og opfylde visse kriterier for at være egnet til ofring, hvilket er noget vi i Care For Others er opmærksomme på i vores arbejde. 

Hvem modtager kødet?

Efter at dyret er slagtet vil kødet blive uddelt til de mest økonomisk udsatte og trængende familier, der lider under ekstrem fattigdom og mangel på ressourcer. Som en del af vores Qurban-projekt i år vil kødet blive uddelt i Gaza, Yemen, Libanon, Tanzania, Tchad og Pakistan. Alle disse lande lider under enten konfliktsituationer, økonomisk ustabilitet, knaphed af grundlæggende fornødenheder og ekstrem fattigdom.  

Vi vil i samarbejde med lokale velgørenhedsorganisationer og hjælpegrupper identificere de mest trængende familier, så hjælpen bliver distribueret efter en retfærdig og effektiv fordeling.

Giv din Qurbani gennem Care For Others

“Hvorfor give min Qurban gennem Care For Others?”, kunne du tænke. Uanset hvor du giver din Qurban, så er det essentielle at hjælpen når frem til dem i nød. Vi har gennem mange års nødhjælpsarbejde etableret en stabil organisation, der kan tilbyde følgende:

  1. Erfaring og ekspertise: Vi har hos Care For Others mange års erfaring inden for humanitært arbejde og velgørenhedsindsatser. Vi har et dedikeret team og partnere, der har ekspertise inden for nødhjælp, udviklingsprojekter og nødlidende samfund. Vores erfaring giver os mulighed for at gøre en effektiv forskel og sikre, at din Qurban når ud til dem, der har størst behov.

  2. Bred geografisk rækkevidde: Vi arbejder i flere lande og regioner over hele verden, herunder Gaza, Yemen, Pakistan, Tanzania, Chad og Libanon, hvor Qurban-kampagnen afvikles. Denne brede geografiske rækkevidde betyder, at din Qurban kan nå ud til forskellige samfund og berørte områder, hvor behovet er størst.

  3. Lokalt samarbejde: Vi samarbejder tæt med lokale velgørenhedsorganisationer, nødhjælpsgrupper og NGO’er i de forskellige lande, hvor vi opererer. Dette samarbejde sikrer, at vi arbejder i partnerskab med dem, der allerede er aktive i lokalsamfundene og har en dyb forståelse af behovene og udfordringerne.

  4. Gennemsigtighed og ansvarlighed: Vi lægger stor vægt på gennemsigtighed og ansvarlighed i vores arbejde. Vi stræber efter at sikre, at hver donation og hvert ofret dyr behandles med største omhu og at det fordeles på en retfærdig og effektiv måde. Vi rapporterer også regelmæssigt om vores aktiviteter og den virkning, vi opnår, for at sikre, at vores donorer har tillid til vores arbejde. Dette sker typisk gennem video og billeder af vores arbejde.

  5. Direkte indvirkning: Ved at give din Qurban gennem Care For Others kan du være sikker på, at dit bidrag når direkte ud til dem, der har brug for det mest. Vi arbejder for at sikre, at kødet distribueres til de mest sårbare familier og samfund, herunder flygtninge, internt fordrevne og dem i ekstrem fattigdom.