Vores arbejde

Hos Care For Others arbejder vi altid på at dygtiggøre og udvide vores arbejde, så vi når ud til flere af verdens fattigste, der desperat har brug for nødhjælp. Du kan her få et indblik i vores arbejde, ved at se et udpluk af de projekter, vi har udført i de respektive lande.

Siden 2013 har vi ihærdigt arbejdet for at forbedre levevilkårene for mennesker, der leve under trænge kår.

Indholdsfortegnelse

Afghanistan

Afghanistan er et af verdens fattigste lande, og har oplevet krig i mere end to årtier. Befolkningen i Afghanistan har lidt meget under krigen, hvor det desværre er gået særligt ud over børnene. 

Selvom Care For Others desværre ikke har projekter i Afghanistan i øjeblikket, så har vi tidligere etableret mange brønde i Jalalabad, Herat og Bamiyan, uddelt qurban til Eid, uddelt forsyningspakker af mad og andre essentielle ting m.m. 

Bangladesh

Cox Bazar, der er situeret i det sydlige Bangladesh, er en by, der på daværende tidspunkt havde et indbyggertal på ca. 167.000 mennesker. Da der i August 2017 udbrød vold i delstaten Rakhine i Myanmar, flygtede rohingyafolket, en statsløs muslimsk minoritet i landet, til Cox Bazar. Indenfor de næste 6 måneder flygtede ca. 690.000 mennesker til Cox Bazar, herunder 371.000 børn. 

Rohingyafolket flygtede fra brutale angreb begået af militser og militær i Myanmar, med meldinger om voldtægt og drab på børn og ældre. Flygtningene bor i skrøbelige beboelser, der er truet af regnskyl og oversvømmelser.

Udover at have støttet nødhjælpsprojekter i byen, så har Care For Others også været fysisk til stede i Cox Bazar og vidnet om den alvorlige situation i byen. Vores udsending var til stede for at undersøge forholdene i byen samt at tage del i uddelingen af nødhjælp til de flygtede Rohingaer. 

Chad

Chad er et afrikansk land placeret nord-centralt, med et indbyggertal på 16 millioner. 42 pct. af Chads befolkning lever under fattigdomsgrænsen og 70 pct. af alle unge kan hverken  læse eller skrive.

I Care For Others har vi udført et utal af projekter i Chad, såsom brøndprojekter, skole renovationsprojekter, uddeling af qurban, uddeling af varm iftaar, 

Gaza

1,8 millioner indbyggere i et område på størrelse med Mors.

Gaza har været under restriktioner af Israel siden 1990’erne, men kom under en decideret blokade i 2007. Befolkningen i Gaza er således indespærret i det, der betegnes som verdens største fængsel. Ikke nok med den alvorlige humanitære situation i Gaza, så lider befolkningen også af alvorlige vandproblemer. 90% af drikkevandet i Gaza er udrikkeligt og store dele af befolkningen har dårlige adgange til alternative vandforsyningskilder.

Care For Others har etableret 25 brønde i Gaza og tilsigter at bygge mange flere. Brøndene er en stor hjælp for lokalbefolkningen, da de kan få imødekommet deres alvorlige mangel på rent drikkevand. Vi har desuden lavet diverse projekter – mange madprojekter, særligt under Corona-nedlukningen i Gaza, men også støttet operationer af privatpersoner, finansieret uddannelse af unge drenge og piger, etablere landbrug med tilhørende arbejdspladser, støttet diverse nødhjælpsprojekter, med forskellige formål.

Ghana

Ghana er et land i det vestlige Afrika, med et indbyggertal på 31 millioner mennesker. Mens nogle afrikanske lande lider af mangel på vand, lider Ghana af for meget forurenet vand. Problemet ligger i mangel på fungerende vandfiltre. 

Det var med dette in mente, at Care For Others uddelte SaWa poser i samarbejde med 4life Solutions, hvor man ved en pris af kun 5 USD kunne give 2000 liter rent drikkevand. Der var to frivillige fra Care For Others, der deltog i rejsen, hvor de var med til at overse implementeringen af projektet. Læs mere om deres rejse her.

Senegal

Senegal har gennemgået væsentlige forbedringer i sin vandforsynings- og sanitetssektor, dels takket være institutionelle og lovgivningsmæssige reformer. Alligevel har kun 21 procent af den samlede befolkning adgang til sikker sanitation, mens landets fattigste regioner har betydeligt lavere adgang til sikkert drikkevand og sanitet.

Hos Care For Others har vi arbejdet med et lave brønde i Senegal mens vi samtidig har etableret projekter vedrørende uddeling af fødevare m.m.

Her kan man se noget af vores arbejde blive omtalt i de lokale nyheder i Senegal:

Somalia

Efter følgerne af borgerkrigen i Somalia og langvarige konflikter, er landet nu en af de mest fattige nationer i verden. 73 pct. af befolkningen lever under fattigdomsgrænsen, mens den forventede levealder er omkring 57 år. Denne lave forventede levetid skyldes en række fattigdomsrelaterede årsager, såsom dårlig infrastruktur, mangel på formel adgang til sundhedspleje og sanitære forhold. 

Care For Others har i samarbejde lokale og internationale NGO’er lavet diverse nødhjælpsprojekter i Somalia. Disse har blandt andet været et vandværk. der faciliterer rent drikkevand til 50.000 mennesker og deres kreaturer, akut nødhjælp til ramte familier under tørken, hjælpe svagsynede med øjendråber, uddele qurban, tilberede og uddele varme måltider m.m.

Syrien

Syrien har været under en blodig borgerkrig, der har kostet befolkningen utrolig dyrt. Det er fortsat et af verdens største og mest dødelige humanitære kriser. De tragiske menneskelige omkostninger har kostet over en halv million mennesker livet, med nogle undersøgelser, der peger på 55.000 børn dræbt og 3 millioner mennesker formodes at leve med en eller anden form for handicap grundet krigen.

Ca. 5,5 millioner syrere, er flygtet til nabolandene, mest til Tyrkiet, Libanon og Jordan. I selve Syrien er næsten 7 millioner internt fordrevne flygtninge. 

Care For Others blev etableret som en reaktion på krigen i Syrien (læs mere om vores historie), hvorfor vi har udført et utal af projekter med forskellige formål umiddelbart efter krigen udbrød. Blandt disse projekter har været etablering af huse til internt fordrevne flygtninge, brønde, hjælpemidler til sårede, medicin og medicinaludstyr, tilberede og uddele varmt mad, oplysende arbejde, uddeling af qurban m.m.

Tyrkiet

Selvom Tyrkiet ikke er et fattigdomsramt eller krigshærget land, så bor der mange syriske flygtninge, blandt disse er mange forældreløse. Der bor ligeledes flygtede Uighur-muslimer, der er flygtet fra forfølgelserne af det kinesiske styre.  

Care For Others driver en skole (frem til 2023) for faderløse syriske børn, hvor nogle af dem ligeledes blev sponsoreret, vi har desuden hjulpet med gangudstyr til ældre og handicappede, uddelt af hjælpepakker indholdene mad og andet essentielt, hjulpet flygtede uighur børn med kost og logi, bygget småhuse til syriske flygtninge med tilhørende lejepladser til børnene m.m.

Uganda

Uganda har oplevet to årtier med økonomisk vækst, hvilket har ført til en stor urbanisering. Det store ryk fra landområder til byer, har skabt store problemer med de i forvejen dårlige vand- og sanitetsforhold. 8 millioner ugandere mangler adgang til rent drikkevand, og 27 millioner har ikke adgang til forbedrede sanitetsfaciliteter. Selvom Uganda har gennemgået økonomisk vækst, så bliver det stadig anset som et af de fattigste lande i verden, med ca. 45% af befolkningen, der lever i fattigdom.

Care For Others har etableret flere forskellige projekter i Uganda, hvor det største projekt er et vandværk, der dagligt forsyner over 3000 mennesker med rent drikkevand. Projektet blev etableret med hjælp fra Ingerniører Uden Grænser. Vi har desuden etableret 20 brønde og udført madprojekter til særligt udsatte familier, med mange flere projekter i sigte.

Yemen

Landet har siden marts 2015 været i en blodig konflikt, der udspiller sig mellem Yemens regering og Houthi-oprørere. Konflikten har kostet næsten en kvart million mennesker livet og sendt mere end 3 millioner på flugt.

Som ved alle krige, så påvirker de graverende omstændigheder særligt børnene. 400.000 af Yemens børn er alvorlig underernærede, hvor 12,3 millioner har brug for en eller anden form for humanitær hjælp. Landet har desuden alvorlige problemer med hensyn til vand, da ca. 18 millioner mennesker ikke får opfyldt deres vandbehov. Folk tilbagelægger store afstande for at få adgang til de få kilder, der forsyner dem med rent vand.

Konflikten bliver betegnet som et af de værste humanitære katastrofer i nyere tid og har desperat brug for DIN støtte.