Hvad er zakat?

Zakat al-maal og zakat al-fitr er obligatoriske almisser pålagt en hver voksen muslim, der har et vis økonomisk råderum. Almisserne er forskellige og du kan nedenfor læser om den enkelte.

Zakat ul-maal

En obligatorisk almisse

2,5 % af samlede formue

Er den tredje søjle i Islam

Med udgangspunkt i ordets egentlig betydning, så betyder zakat ”at rense, at øge”. Zakat er den tredje søjle i Islam og er en obligatorisk almisse på 2,5 % pålagt alle muslimer, der har en formue ved eller over en tærskelværdi. Denne tærskel kaldes nisaab. Dette skal ikke forveksles med zakat al-fitr, som ligeledes er en obligatorisk almisse, som vi kommer til at uddybe nedenstående.

Nisaab, som er denne tærskelværdi, er af Profeten Mohammed blevet betegnet som 20 mithqaalan, et mål, der svarer til 85 gram rent guld (1 mithqaal = 4,25 gram). Nisaab for sølv er 200 dirham, hvilket svarer til 595 gram rent sølv (1 dirham = 2.975 gram). Har man derfor opsparet kapital, der svarer til enten af 85 gram guld eller 595 gram sølv, skal der betales 2,5 % af den samlede opsparing i zakat.

Zakat al-Fitr

Zakat al-fitr er en obligatorisk almisse, der skal betales i Ramadan måned inden Eid al-fitr-bønnen. Enhver voksen muslim skal betale zakat al-fitr (fitrana) og husstandens overhoved kan også betale zakat al-fitr for dens pårørende, såsom børn og afhængige slægtninge. Hos Care For Others er deadline for zakat al-fitr typisk to dage inden Eid al-fitr, da pengene skal nå frem til de fattige.  

Beløbet for zakat al-fitr svarer til prisen for et måltid mad, som vi i Care For Others har vurderet til at være 60 kr. pr person.